ناردنەدەرەوەی داری خڕی بڕاو وە داری ئامادەکراو/ داری ھەمیشە سەوز لە ئۆکرانیاوە| دابینکراو بۆ باکوری عێراق

LLC PF «Sunrise» کۆمپانیای بەرھەمھێنانی تایبەت بە ئامادەکردن و ناردنەدەرەوەی داری نەرم لە ئۆکرانیاوە

: بەرھەمەکان

 • تەختەی دار- سنەوبەر، بەڕوو
 • خەرمانەکرد نی داری سنەوبەر و داری ھە میشە سەوز بۆ درووست کردنی ڕەفە
 • داری براوو ئامادەکراو ی ووشک و تەڕ بۆ بیناکاری- سنەوبەرو ھەمیشە سەوز
 • پارچەداری سنەوبەری تاشراو بۆ چوارچێوەی پەنچەرە
 • ئامادەکردنی داری سنەوبەرو پێکەوە لکانیان بە سیکۆتین
 • تەختە داری ووشکی لەتنەکراو ٨-١٠% بۆ کارکردن تێیدا_ سنەوبەر، بەڕوو، داری ھەمیشە سەوز، وە جۆری جیاوازی دار
 • پارچە تەختەی وورد بۆ درووست کردنی چوارچێوەی دەرگا
 • تەختە داری ڕووی زەوی لەتکراوو لەتنەکراو لە داری سنەوبەر

:خزمەتگوزاری

 • داری سنەوبەر و داری بەڕوو،جۆری جیاوازی داری خڕی تاشراو
 • ووشککردنەوەی دار- داری بەڕو، داری چنار، داری سنەوبەر، داری ھەمیشە سەوز، وە جۆری جیاوازی دار
 • ڕێکخستن و گواستنەوەی دارو تەختەی کۆمپانیاکانی تر بۆ شوێنی مەبەست

————————————————————————————————————————————
داری سنەوبەری ووشکی ئامادەکراو (شێدار ٨-١٠%)- $٢١٥-٢٣٠ FCA ئۆکرانیا
پلەی ٣/٢/١ -داری تێکەڵکراو، نەشکێنرا، خراپنەکراو، داری زندوو بێکوون
کەمترین بڕ- ٤٠ پێ، سندووق- بە قەبارەی ٤٥ بەدەست

دەکەوێ

 • 50 * 200 * 6000 mm
 • 50 * 225 * 6000 mm
 • 50 * 250 * 6000 mm

————————————————————————————————————————————

گەیاندنی داری سنەوبەری ئامادەکراو لە ئۆکرانیاوە بۆ باکوری عێراق

Tags: , , , , , , , , ,

Оставить комментарий